Reparatie

Wij repareren instrumenten in opdracht van klanten en instrumenten voor onze eigen collectie. Daarbij onderscheiden wij onderhoud, reparatie en restauratie.
Pas als wij een instrument hebben kunnen zien, kunnen wij beoordelen of wij het instrument ter reparatie aannemen. Voor wij aan een reparatie beginnen, maken wij een kostenopgave.

Soms zijn reparaties ook nodig omdat een instrument niet goed klinkt. Daarbij valt te denken aan het veranderen van de halshoek of het maken van een nieuwe zangbalk.

Onderhoud heeft elk instrument dat regelmatig bespeeld wordt af en toe nodig. Onder onderhoud rekenen wij:

  • het beharen van de strijkstok;
  • het schaven van de toets;
  • het passend maken van sleutels;
  • het schoonmaken en retoucheren van de lak;
  • het maken van een nieuwe kam of stapel;
  • het zoeken naar de beste snaren voor een instrument.

Reparaties zijn nodig als er echt iets kapot is gegaan aan een instrument. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een afgesleten rand;
  • een scheur in het blad;
  • een te dunne toets die vervangen moet worden.

Onder restauratie verstaan wij het volledig in orde brengen van een instrument. Meestal hebben we dan te maken met het repareren van alle oude scheuren, het verbeteren van oude, slecht uitgevoerde reparaties, het corrigeren van welvingen of het aanzetten van een nieuwe hals aan de originele krul. Bij een restauratie wordt alles in orde gebracht wat het instrument mankeert.

Uiteindelijk gaat het bij onderhoud, reparatie en restauratie erom elk instrument in zijn waarde te laten en optimaal tot zijn recht te laten komen. Dat is voor mij ook de aantrekkingskracht van het repareren: iets moois ouds behouden. Aan het einde van elke onderhoudsbeurt, reparatie of restauratie wordt de klank van het instrument afgesteld. Dit gebeurt vaak in samenwerking met de bespeler. De beste plek en spanning voor de stapel worden bepaald, soms wordt de kam nog aangepast, en er wordt naar de beste snaren voor het instrument gezocht. Voor de leek is het haast onmogelijk een beeld te krijgen van wat er tijdens het reparatieproces gebeurd is. De reparatie is immers het beste gelukt als je niet meer ziet dat er iets beschadigd was. Om een indruk te geven van de reparatiewerkzaamheden proberen wij deze soms in fotoseries vast te leggen. Hieronder kunt een aantal reparaties bekijken.

© Copyright Ulrike Wiebel Vioolbouw | Website: Coach4Website
Ulrike Wiebel Vioolbouw is gevestigd in Leiden