Praktische informatie

U heeft een strijkinstrument gehuurd of gereserveerd. Een aantal zaken verdient even uw aandacht.

Het passen van het instrument

Als een kind begint met viool- of cellospelen moet ten eerste opgemeten worden, welke maat viool/cello het kind nodig heeft. Meestal doet de docent dit, maar wij kunnen hier ook meten welk instrument uw kind nodig heeft. Hiervoor kunt U een afspraak maken.
Zodra U weet wanneer U of uw kind begint en welke maat instrument U nodig heeft, kunt U een instrument reserveren. Dit kan ook telefonisch.
Reserveren is vooral belangrijk als uw kind direct na de zomervakantie begint, omdat de vraag naar de te huren instrumenten dan vaak zo groot is, dat wij geruime tijd nodig hebben, alle instrumenten goed in orde op voorraad te hebben. Lukt het ons een enkele keer niet aan een aanvraag te voldoen dan delen wij dat tijdig aan U mee.

Financiën

De huurprijzen variëren gewoonlijk van 18,50 tot 25,00 euro per maand voor een (alt-)viool. Voor uitzonderlijke instrumenten wordt soms tot 30,00 euro per maand gerekend. Een cello huurt u bij ons voor 27,50 tot 35,00.

U huurt het instrument voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat u op elk gewenst moment een nieuw contract voor het volgende instrument (grotere maat) kunt afsluiten. Uiteraard kunt u ook op elk gewenst moment het contract beëindigen.
U betaalt de huur per kwartaal vooruit. Mocht u vóór afloop van een kwartaal het huurcontract willen beëindigen, dan volgt restitutie van het restbedrag. Indien bij het wisselen naar een ander instrument de huurprijs verandert, wordt de huurprijs van de lopende periode aangepast. Verder betaalt u een borgsom van 50 euro, die U natuurlijk terugkrijgt indien u bij beëindiging van het contract het instrument onbeschadigd terugbrengt.

De huur betaalt u per kwartaal, per automatische incasso. Samen met het afsluiten van het huurcontract machtigt U mij de huur per kwartaal van uw rekening af te schrijven. Hiervoor moet u uw IBAN-rekeningnummer bij de hand hebben.

Bij het ophalen van het instrument moet u de borgsom en het lopende kalenderkwartaal  betalen.

U huurt het instrument met strijkstok en koffer (viool/ altviool) of hoes (cello) en een schoudersteun (viool/altviool). Een blokje hars kunt u zelf aanschaffen. Ik verkoop hars vanaf 3,20 euro.

U moet dus bij het ophalen van het instrument rekening houden met kosten. U kunt deze contant betalen of pinnen.

Verzekering

De instrumenten zijn niet door mij verzekerd. Het risico dat er iets met het instrument gebeurt, draagt u dus zelf. Sommige inboedelverzekeringen dekken de schade bij verlies of diefstal. Schade door ongelukken, zoals het laten vallen van het instrument zijn niet door de WA-verzekering gedekt. U kunt eventueel een instrument meeverzekeren op uw kostbaarheden verzekering. U kunt ook apart een muziekinstrumentenverzekering afsluiten. Een muziekinstrumentenverzekeraar waarmee wij goede ervaringen hebben, is de firma Blom, in Amsterdam, tel. 020 6252166/ www.roblo.com.

Zorg voor het instrument

De haren van de strijkstok moeten voor het spelen gespannen worden met de spanschroef aan het einde van de stok. De haren moeten zodanig gespannen zijn dat de ruimte tussen het haar en het hout ter hoogte van het midden van de stok ongeveer zoveel is, als de dikte van de stok.

Na het spelen moeten de haren weer ontspannen worden. Doet men dit niet, dan verliest de strijkstok na verloop van tijd zijn spanning en gaat daaraan kapot.
De haren van de strijkstok mogen niet met de vingers aangeraakt worden. Het vet dat altijd aan vingers zit maakt de haren glad, waardoor de stok niet meer goed speelt.
Af en toe moeten de haren van de strijkstok ingeharst worden. Dit is afhankelijk van hoe vaak men speelt. U merkt het vanzelf wanneer de strijkstok wegglijdt van de snaren. De strijkstok moet zo in de koffer gedaan worden, dat hij niet het bovenblad van de viool bekrast.

De schoudersteun moet altijd van de viool afgehaald worden, voordat de viool in de koffer gaat. In sommige koffers past de steun erbij, in andere gevallen moet deze apart vervoerd worden, bij voorbeeld in de tas met muziek en standaard.
Het verdient aanbeveling over de viool een zachte (stof)doek te leggen als hij in de kist ligt. Deze doek kunt u ook gebruiken om af en toe de viool af te stoffen.

Bij het inpakken van een cello moet eerst het instrument in de hoes gedaan worden, waarbij de beschermflap bij de rits goed over het instrument heen moet liggen. Pas daarna mag de strijkstok in het vakje op de cellohoes gedaan worden. Dit is omdat de slappe cellohoes eerst stevigheid moet krijgen door de cello. Bij het uitpakken van stok en instrument geldt de omgekeerde volgorde.

Vervoer

Alle koffers en hoezen hebben twee schouderbanden. Als het instrument op de rug gedragen wordt, moet men rekening houden met de hoogte/laagte van het instrument: Pas op dat u niet achter het zadel blijft hangen bij het afstappen van de fiets en pas op dat je niet met de hals van de cello tegen de deurpost aanloopt.

En verder

Dat ik een uitgebreide collectie huurinstrumenten heb, wil niet zeggen dat u bij mij geen instrumenten kunt kopen. U kunt het instrument dat u huurt kopen. In dat geval krijgt u tot 6 maanden betaalde huur in mindering op het aankoopbedrag. Maar u kunt ook een ander instrument kopen. Ik heb een uitgebreide collectie manufactuur- en handwerkinstrumenten. Tevens bouw ik zelf instrumenten voor vakmusici en gevorderde amateurs.