Over Ulrike

“Een muziekinstrument is een middel om klank te maken. Klank die emoties oproept. Of ik nu instrumenten onderhoud, repareer, restaureer of bouw, in mijn werk als vioolbouwer wil ik de klankwensen van de muzikant begrijpen en in ambachtelijke oplossingen voor zijn instrument omzetten.”

Mijn atelier is gevestigd in het in het Thieleman en Dros-complex in de binnenstad van Leiden. Hier werk ik sinds 1994 zelfstandig als vioolbouwer. Wij houden ons voornamelijk bezig met het ambachtelijke deel van de vioolbouw: het bouwen, repareren en restaureren van strijkinstrumenten. U loopt bij ons meteen binnen in de werkplaats. Wij hebben niet echt een winkel met een etalage. U kunt zien dat mijn hart ligt bij het werken aan de instrumenten.

Ik heb van jongs af aan viool gespeeld. Tijdens mijn schooljaren merkte ik dat ik ambachtelijk bezig zijn minstens even boeiend vond als natuurkunde en wiskunde. Na het behalen van het Gymnasiumdiploma volgde ik vanaf 1982 de opleiding tot vioolbouwer aan de vioolbouwschool in Mittenwald, Duitsland. Deze opleiding sloot ik in 1986 af met de “Gesellenbrief”, het Duitse examen voor ambachtsberoepen. Volgens een traditie die nog stamt uit de Middeleeuwen moet een gezel na zijn opleiding een aantal jaren bij verschillende meesters werken, alvorens zelf het Meesterexamen te mogen halen. Deze gezellenjaren werkte ik achtereenvolgens bij Christian Brosse te Borstorf , bij Willem Bouman te Den Haag en bij Matthias Tödtmann te Hamburg. In Hamburg kreeg ik in 1992 mijn “Meisterbrief”. Hierna vestigde ik mij als vioolbouwer in Leiden. Sinds 2005 ben ik lid van de Nederlandse Groep van Viool- en Strijkstokkenmakers (NGV).

De wensen van mijn klanten zijn altijd mijn uitgangspunt. Soms is het daardoor een zoektocht voor de juiste oplossing gevonden is. Of het nu gaat om het speelklaar maken en goed afstellen van een studieviool voor een beginnende speler of om het bouwen van een nieuw instrument voor een professionele musicus, die zoektocht is voor mij heel belangrijk en houdt mijn werk ook spannend. Het kan daarbij zelfs voorkomen dat ik een klant moet zeggen dat ik voor hem op dat moment bij voorbeeld niet de passende strijkstok heb. Liever verkoop ik in zo’n geval niets, dan dat ik iemand een goede, maar niet bij hem of bij zijn instrument passende stok verkoop. Dat de wensen van de bespeler centraal staan en dat ik goed kan doorvragen als klanten zelf nog niet zo’n vastomlijnd idee hierover hebben, betekent overigens niet dat ik mij in de wijze van werken laat beïnvloeden. Hierin laat ik mij leiden door mijn jarenlange ervaring en door mijn eigen nieuwsgierigheid. Juist van de afwisseling tussen alle aspecten van het beroep: onderhoud, reparatie, restauratie en nieuwbouw én van de onderlinge beïnvloeding van deze aspecten leer ik nog elke dag.

© Copyright Ulrike Wiebel Vioolbouw | Website: Coach4Website
Ulrike Wiebel Vioolbouw is gevestigd in Leiden